โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ "แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ" (อ่าน 281) 03 พ.ค. 66
ประกาศประมูลร้าค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนหนองโดนวิทยา ปี2566 ภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 46) 02 พ.ค. 66
เผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 – 2570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (อ่าน 53) 20 เม.ย. 66
เผยแพร่แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (อ่าน 53) 20 เม.ย. 66
ประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองโดนวิทยา (อ่าน 107) 13 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 136) 20 ธ.ค. 65
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 145) 12 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะประมูลร้าค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนหนองโดนวิทยา (อ่าน 271) 30 ต.ค. 65
ประกาศประมูลร้าค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนหนองโดนวิทยา (อ่าน 289) 25 ต.ค. 65
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 721) 17 เม.ย. 64
นิเทศการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู ในการประ (อ่าน 78) 23 ธ.ค. 63
EIT-โรงเรียนหนองโดนวิทยา (อ่าน 91) 25 ส.ค. 63
IIT - โรงเรียนหนองโดนวิทยา (อ่าน 72) 11 ส.ค. 63
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 860) 08 มิ.ย. 63
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 846) 07 มิ.ย. 63
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนหนองโดนวิทยา (อ่าน 823) 05 มิ.ย. 63
การนิเทศโรงเรียนหนองโดนวิทยา2562 (อ่าน 27) 21 ม.ค. 63
การบริหารจัดการขยะ ของโรงเรียนหนองโดนวิทยา (อ่าน 38)
การนิเทศโรงเรียนหนองโดนวิทยา2561 (อ่าน 47)
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดกับเยาวชนไทย N.D. School (อ่าน 62)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนหนองโดนวิทยา (อ่าน 44)