โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์
 
รูปหนังสือ ธรรมจัก ดอกบัว และปี พ.. ก่อตั้งอยู่ภายในวงกลม