โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ภาพกิจกรรม
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ครูพรรณวิภา ภูทอง และครูสุพรรษา ศรีชาติ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ โรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรี
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2566,17:31   อ่าน 31 ครั้ง