โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ภาพกิจกรรม
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ครูอิทธินันท์ พันธ์ุแก้ว เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ "1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ภาคปฏิบัติ" ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมหอมหวลพรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2566,13:33   อ่าน 37 ครั้ง