โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2566 คณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จ.อ่างทอง
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2566,12:59   อ่าน 45 ครั้ง