โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ภาพกิจกรรม
วันที่ 1 มีนาคม 2566 เรือเอกพิทักษ์ ตีรณกุล ผู้อำนวยการหอมนสิการ มอบรางวัลทุนการศึกษาให้แก่ เด็กหญิงศิรินภา ฐานเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “สืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนกับนสิการ”
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2566,15:18   อ่าน 21 ครั้ง