โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนหนองโดนวิทยา โดยนายสมนึก กำลังเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโดนวิทยา คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 ได้จัดกิจกรรมอำลา ให้แก่นักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2566,10:15   อ่าน 21 ครั้ง