โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ภาพกิจกรรม
20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนหนองโดนวิทยา ขอขอบคุณ นางสมบัติ ใบเนียม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2566,11:05   อ่าน 18 ครั้ง