โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ บุญอนันต์ และ นางสาวดลหทัย สายสุวรรณ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วม “กิจกรรมจิตอาสารณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย ภายใต้หัวข้อ “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ณ บริเวณวัดคลองบุญหน้าโรงเรียนหนอง
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2566,16:46   อ่าน 11 ครั้ง