โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 มกราคม 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้ารับฟังการแนะแนวศึกษาต่อ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2566,16:44   อ่าน 6 ครั้ง