โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ภาพกิจกรรม
19 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองโดนวิทยา ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวดลหทัย สายสุวรรณ ได้รับรางวัลเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน และจัดสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ พระพฤหัสบดี ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2566,13:19   อ่าน 5 ครั้ง