โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ขอขอบคุณเทศบาลตำบลหนองโดน ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรของเทศบาลเข้ามาตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษาให้ปลอดภัย
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,11:58   อ่าน 11 ครั้ง