โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนหนองโดนวิทยาได้นำสื่อ “The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์” มาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2565,16:52   อ่าน 17 ครั้ง