โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ภาพกิจกรรม
18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนหนองโดนวิทยา ได้รับการจัดสรรวัสดุสำนักงาน และสื่อประวัติศาสตร์ ใช้ในการจัดการศึกษา โดยมีครูณัฐพล ครูภูริวิชญ์ และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับมอบ
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,19:49   อ่าน 15 ครั้ง