โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นเยาวชนอยู่ในศีลธรรมอันดี ได้เรียนรู้และเข้าใจการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องและเพียงพอ
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2565,10:23   อ่าน 30 ครั้ง