โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโดนวิทยา พร้อมด้วยครูโรงเรียนหนองโดนวิทยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2565,11:23   อ่าน 42 ครั้ง