โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์ พร้อมด้วยผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2565,10:00   อ่าน 6 ครั้ง