โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนหนองโดนวิทยา เข้ารับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดยมีนายธัญพิสิษฐ์ หอมหวน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธาน
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,15:29   อ่าน 5 ครั้ง