โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโดนวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2565,10:28   อ่าน 6 ครั้ง