โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโดนวิทยา มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล ๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑) ตอบคำถามวันวิสาขบูชา ๒) วันวิสาพาสุขใจ และ ๓) คัดลายมือสื่อวิสาขบูชา เนื่องในกิจกรรมวันวิสาขบูชา
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,12:51   อ่าน 18 ครั้ง