โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ภาพกิจกรรม
Back To School ประกาศ เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยจัดการเรียนการสอนปกติที่โรงเรียน (On-Site) 100%
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2565,13:30   อ่าน 11 ครั้ง