โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโดนวิทยา พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโดนวิทยาได้ต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ครูผู้ช่
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2565,18:47   อ่าน 8 ครั้ง