โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโดนวิทยา พร้อมด้วยผู้แทนคณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน นายอำเภอหนองโดน นายกเทศบาลตำบลหนองโดน และสาธารณสุขอำเภอหนองโดน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงก
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2565,19:35   อ่าน 14 ครั้ง