โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
สรุปกิจกรรม ปีการศึกาษา 2565
การแข่งขันกฎหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 0
กิจกรรมอาสาฬหบูชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 0
กิจกรรมอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4 MB 0
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 0
กิจกรรมลอยกระทง 0
กิจกรรมประกวดคลิปสื่อโซเชียลปังปุริ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 0
กิจกรรมประกวดคลิปวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 0
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 0
การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ทีมหญิง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 0
การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ทีมชาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 0
การแข่งขันบรรยายธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 0
การแข่งขันสวดมนต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 0
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระสังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.07 MB 0
กิจกรรมวิสาขบูชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 0