โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะประมูลร้าค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนหนองโดนวิทยา (อ่าน 118) 30 ต.ค. 65
ประกาศประมูลร้าค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนหนองโดนวิทยา (อ่าน 129) 25 ต.ค. 65
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 550) 17 เม.ย. 64
นิเทศการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู ในการประ (อ่าน 67) 23 ธ.ค. 63
EIT-โรงเรียนหนองโดนวิทยา (อ่าน 81) 25 ส.ค. 63
IIT - โรงเรียนหนองโดนวิทยา (อ่าน 62) 11 ส.ค. 63
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 711) 08 มิ.ย. 63
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 710) 07 มิ.ย. 63
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนหนองโดนวิทยา (อ่าน 687) 05 มิ.ย. 63
การนิเทศโรงเรียนหนองโดนวิทยา2562 (อ่าน 15) 21 ม.ค. 63
การบริหารจัดการขยะ ของโรงเรียนหนองโดนวิทยา (อ่าน 29)
การนิเทศโรงเรียนหนองโดนวิทยา2561 (อ่าน 35)
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดกับเยาวชนไทย N.D. School (อ่าน 49)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนหนองโดนวิทยา (อ่าน 33)