โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ "แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ" (อ่าน 282) 03 พ.ค. 66
ประกาศประมูลร้าค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนหนองโดนวิทยา ปี2566 ภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 46) 02 พ.ค. 66
เผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 – 2570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (อ่าน 54) 20 เม.ย. 66
เผยแพร่แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (อ่าน 53) 20 เม.ย. 66
ประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองโดนวิทยา (อ่าน 107) 13 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 136) 20 ธ.ค. 65
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 145) 12 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะประมูลร้าค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนหนองโดนวิทยา (อ่าน 271) 30 ต.ค. 65
ประกาศประมูลร้าค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนหนองโดนวิทยา (อ่าน 289) 25 ต.ค. 65
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 721) 17 เม.ย. 64
นิเทศการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู ในการประ (อ่าน 78) 23 ธ.ค. 63
EIT-โรงเรียนหนองโดนวิทยา (อ่าน 91) 25 ส.ค. 63
IIT - โรงเรียนหนองโดนวิทยา (อ่าน 72) 11 ส.ค. 63
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 861) 08 มิ.ย. 63
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน